Duinbergenlaan 35, 8301 Knokke-Heist, Belgium
+32 50 530 640
info@medispa.be

Privacy Policy MediSpa Knokke

U hebt recht op uw privacy!


MediSpa Knokke staat voor client tevredenheid, correcte informatievoorziening en integriteit
met als doel u een goed gevoel te geven over u zelf.
Het is dus vanzelfsprekend dat wij op een zorgvuldige wijze met uw gegevens omgaan.
Daarom doen we u 4 privacy beloftes:

1. Bescherming

We beschermen uw persoonlijke gegevens alsof het die van onszelf zijn

2. Gebruiken gegevens

We gebruiken uw persoonlijke gegevens alleen om al onze cliënten de best mogelijke zorg te geven zoals omschreven in deze privacyverklaring en voor goede communicatie met u.

3 Bewaren

We bewaren uw gegevens zorgvuldig in een versleutelde database en zijn gebonden aan de geneeskundige geheimhoudingsplicht en zullen dus nooit gegevens van u verkopen of afstaan aan derden.

4. Delen

We delen uw persoonlijke gegevens alleen als u toestemming geeft en dit strikt noodzakelijk is voor een succesvolle behandeling.

Bescherming

We gaan zorgvuldig om met uw gegevens.
Alle persoonlijke gegevens die we verzamelen worden verwerkt in overeenstemming met alle toepasbare data beschermingswetten en principes, inclusief de EU General Data Protection Regulation 2018, de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Belgische wetten die van toepassing zijn op Data Bescherming.

Hieronder vindt u een globale lijst van gegevens die we verwerken voor MediSpa Knokke. De volgende persoonsgegevens verzamelen wij via de website via de contactformulieren:

 – Naam
 – Email adres
 – Telefoonnummer
 – Behandeling
 – Ingevoerde vragen /opmerkingen

Gebruik gegevens

Gegevens die Duinbergen MediSpa verzamelt indien een behandeling zal worden uitgevoerd:

Persoonlijke schoonheid gegevens:
 – Verzorging gewoontes
 – Zon gewoontes
 – Verzorging producten
 – Estheticienne bezoek 
 – Aangekochte producten
 – Verrichte diensten (huidanalyse, gelaatsverzorging, LPG, Dieet, etc)

Marketing gegevens:
 – Bron gegevens (hoe hebben mensen van MediSpa Knokke gehoord?)
 – Gegevens voor kwaliteit verbetering (feedback over behandeling,      brochures, website etc, ontvangen klachten, incident registratie)
 – Wens tot ontvangen nieuwsbrief
 – Website bezoek

Bewaren gegevens

Wij nemen strenge beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot je persoonsgegevens te voorkomen. Zo zorgen wij dat alleen die personen toegang hebben tot je gegevens voor wie dat echt noodzakelijk is. De toegang tot je gegevens is afgeschermd en we controleren onze beveiligingsmaatregelen regelmatig.

Delen gegevens

Met uw toestemming delen we een beperkte hoeveelheid niet-gevoelige gegevens met derde partijen in de volgende gevallen:
 – Voor het verbeteren van onze website, onze diensten en onze communicatie met patiënten.
 – We gebruiken software van andere partijen om u nieuwsbrieven te sturen en om de website te optimaliseren. We gebruiken hiervoor onder andere Google Analytics, WordPress en Mailchimp waarmee we een verwerkers overeenkomst hebben gesloten.
Cookies
Cookies kunnen ook persoonsgegevens bevatten over bijvoorbeeld de pagina’s die u bezocht. Bekijk onze Cookie Policy voor alle informatie over cookies die we gebruiken op onze website.

Uw privacy rechten

Als gebruiker van onze website en onze diensten hebt u een aantal rechten. Zo hebt u het recht te weten welke de persoonlijke gegevens wij over u hebben, waarom we die gegevens hebben en waarvoor we die gegevens bewaren. Als uw persoonlijke gegevens incompleet of incorrect zijn heeft u het recht dat te corrigeren. Wij zouden u aan willen moedigen dat te doen om zo te zorgen dat onze gegevens juist en up to date zijn. Verder heeft u het recht om bepaalde gegevens te laten wissen, om uw toestemming tot gebruik op elk moment in te trekken en om verdere verwerking van gegevens (tijdeljk) stop te zetten. Tenslotte mag u vragen uw persoonlijke gegevens te ontvangen of door te sturen aan anderen. Uiteraard zullen we dan vragen u eerst adequaat te identificeren.
Indien u gebruik wenst te maken van uw rechten, vragen we u contact met ons op te nemen. Dat kan telefonisch dan wel via email. Hier onder vindt u alle relevante contactgegevens.
Het is ook mogelijk om contact op te nemen met ons wanneer u niet één van uw privacy rechten wil uitoefenen, maar een klacht wil indienen over iets waar u niet tevreden over bent.

Mocht u na het lezen van onze Privacy Policy en/of Cookie policy nog vragen of opmerkingen hebben, neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens.

MediSpa Knokke

Duinbergenlaan 33
8301 Knokke Heist
Belgie

Telefoon: +32 50 530 648

Email: info@medispa.be

Contact us

NB: Deze Privacy Notice kan ten allen tijde worden aangepast indien nodig. De meest recente versie kan worden gevonden op onze website: www.medispa.be

WhatsApp chat